Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Vacatures

Het Beraad zoekt een:
Lid Beraad
met deskundigheid en bij voorkeur ervaring op het terrein van de ( Jeugd)Geestelijke Gezondheid

In Het Beraad is een adviesraad van de gemeente Gooise Meren. Het is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente met betrekking tot de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies over het te ontwikkelen en uit te voeren beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Het Beraad adviseert over bestaand en nieuw beleid van de gemeente maar wil ook, namens de inwoners van de gemeente, zelf beleidsideeën aandragen. Daarvoor is het van belang dat het Beraad weet wat er in de kernen van de Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden en Muiderberg) leeft.
 
Het Beraad telt vijftien leden, die bij het voorbereiden van adviezen vaak in kleinere werkgroepen bijeenkomen. De leden hebben affiniteit en  kennis van en/of ervaring met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronisch zieken, mensen met een psychisch probleem, mantelzorgers en jeugd. Het Beraad is onafhankelijk, leden mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of een bestuurscommissie. Daarnaast mogen zij niet betrokken zijn bij een organisatie die belang heeft bij het gemeentelijke Wmo-beleid en/of een Wmo gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt. Leden hebben zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak. De leden bereiden de adviezen doorgaans voor in kleinere werkgroepen en plannen daarvoor aparte bijeenkomsten.
 
In verband met het vertrek van een van de leden, komen wij graag in contact met een persoon met deskundigheid op het gebied van de GGZ en die verder voldoet aan het volgende algemene profiel:

  • U heeft oog voor de belangen van kwetsbare inwoners
  • U beschikt over kennis van en heeft brede belangstelling voor jeugd-en volwassenen GGZ
  • U kunt goed samenwerken en bent analytisch, initiatiefrijk, communicatief en oplossingsgericht.
  • U bent in staat het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen.
  • U kunt beleidsmatig adviseren (detailinformatie vertalen naar algemene adviezen, verschillende -soms tegenstrijdige- geluiden samenvoegen tot een eenduidig advies).
  • U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van deze adviezen en andere teksten
  • U levert een actieve bijdrageaan de (thema-)bijeenkomsten
  • U bent bereid het Beraad (mede) te vertegenwoordigen in externe overleggen en bijeenkomsten.
  • U bent woonachtig in de gemeente Gooise Meren

 
Leden van het Beraad werken op vrijwillige basis en krijgen een vergoeding voor het bijwonen van plenaire vergaderingen. Het beraad vergadert zo’n 10 keer per jaar. Het tijdsbeslag is gemiddeld één dagdeel per week. In het geval van het voorbereiden van een advies kan dit soms meer zijn.
 
Herkent u zich in het profiel voor Lid Beraad Gooise Meren en bent u geïnteresseerd in deze maatschappelijk interessante functie, reageer dan per mail: Beraad Gooise Meren t.a.v. de secretaris, mevrouw S.L. Goei, secretarisbnb@gmail.com. Heeft u nog vragen over deze functie, dan kunt u contact opnemen met haar, telefoon 06 – 55 180 659.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact