Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Visie

De visie van BNB is te vatten in ons motto 'Werken aan samen leven' .
Uitgangspunt is dat de mensen zèlf inhoud kunnen geven aan hun samenleving, door de manier waarop ze met elkaar samenleven.

De mens als burger, heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf maar ook voor anderen waarmee hij samen leeft. Dit is geen vrije keuze: Je bent immers als mens geboren in een samenleving. Je geniet alle voordelen hiervan, hebt rechten, maar het leven in een samenleving schept ook plichten, namelijk de inzet voor elkaar.

Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf en de ander komt niet alleen tot uiting in het dagelijks leven thuis en op straat, maar bijvoorbeeld ook in het geven van advies en suggesties richting de gemeente over het Wmo-beleid. Samen dragen wij dus de verantwoordelijkheid om het samenleven te verbeteren.

Het Beraad Naarden Bussum stelt zich ten doel om een kanaal te zijn, waardoor de inwoners van de gemeenten Naarden en Bussum, waaronder het Beraad zelf, nuttige nieuwe beleidsideeën zullen kunnen aanbieden aan de gemeentebesturen met betrekking tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De leden van het Braad proberen deze ambitie te realiseren door een luisterend oor te zijn voor wat er in de gemeenten leeft en, waar nodig, voorstellen te doen aan de gemeentebesturen om de zelfredzaamheid van de burger en 'civil society' te faciliteren en te bevorderen.

Daarnaast ambieert het Beraad het door de gemeenten Naarden en Bussum voorgenomenen in uitvoering zijnde WMO-beleid kritisch te volgen, te beoordelen en, waar het dit gewenst acht, van commentaar te voorzien.
 

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact