Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Samenstelling

Het Beraad Naarden Bussum, de Wmo-adviesraad is een commissie van advies, als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet, voor het adviseren van de colleges van Burgemeester en wethouders over het beleid inzake de Wmo. Zij adviseert zowel de gemeente Bussum als Naarden.

Het Beraad Naarden Bussum (BNB) bestaat uit minimaal 7 en maximaal 18 leden. Daarnaast kent het een onafhankelijk voorzitter en secretaris. Het beleidsadvieswerk wordt als vrijwilliger gedaan. (Plaatsvervangende) leden dienen het algemeen belang en maken daarbij gebruik van specifieke kennis en ervaring vanuit hun expertiseveld(en). De zittingsduur is 4 jaar. Bij afloop van een zittingsduur en tussentijds kan worden geworven.
Het BNB kent maximaal 7 vaste expertisevelden en 1 tijdelijk expertiseveld.
Per expertiseveld is er maximaal plaats voor twee leden en twee vervangende leden.
NB (Plaatsvervangende) leden overleggen regelmatig met hun achterban.

De expertisevelden die genoemd worden zijn:

  1. Lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken
  2. Ouderen
  3. Mensen met een psychisch probleem
  4. Verstandelijk gehandicapten
  5. Mantelzorgers en vrijwilligers
  6. Jeugd (en gezin)
  7. Actieve burgers
  8. Tijdelijk expertiseveld

Voor contact met de expertisevelden kunt u mailen naar secretarisbnb@gmail.com

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact