Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Belangenbehartigers

Hier vind je behartigers van jouw belangen. Dit overzicht pretendeert alles behalve volledig te zijn!

Lokaal

http://www.digitale-sociale-kaart.nl/bussum/

Platform WMO Naarden-Bussum Het Platform WMO Naarden-Bussum is een vereniging van mensen met een beperking en betrokkenen. De vereniging is er in het bijzonder voor ouderen, chronisch zieken, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, mensen met psychische beperkingen, mantelzorgers en andere betrokkenen.

www.aevumbussum.nl Website Jongeren Advies Raad Bussum (JAR).

www.milieuraadbussum.nl De Milieuraad adviseert de gemeente Bussum over milieu- en natuurbeleid en alle gemeentelijke beslissingen die betrekking hebben op milieu en natuur.

Regionaal / Landelijk

CSO De ouderenorganisaties in Nederland zijn al ruim vijftig jaar verenigd, tegenwoordig in de CSO, de koepel van ouderenorganisaties. De aangesloten lidorganisaties van de CSO zijn de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Samen hebben ze meer dan een half miljoen leden.

www.pcob.nl De PCOB is een protestants-christelijke bond voor mensen, die het belangrijk vinden om samen te werken aan de positie van ouder wordende mensen in deze en komende jaren. De bond is een bundeling van 50-plussers uit alle protestantse kerken en vormt, door zijn uitgangspunten en door zijn daden, een herkenbare en invloedrijke organisatie in de Nederlandse samenleving.

KBO De Unie KBO is met 315.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze goed geoliede vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. Voor elk wat wils! Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

PerSaldo Met ruim 20.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. Per Saldo zorgt ervoor dat u als budgethouder tot uw recht komt. Door u goed te informeren, door op te komen voor uw rechten, door voor u in de bres te springen bij instanties en bij de politiek. Op deze pagina's vindt u uitgebreide informatie over Per Saldo.

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact