Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Behulpzaam

Hieronder links naar websites van belangenorganisaties of andere inititatieven die jou behulpzaam kunnen zijn.

www.wijzerwijzer.nl Wijzer is dé plek voor advies, informatie en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn zorg. Voor burgers uit de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden.

www.regelhulp.nl Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of u aanmelden voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk.

PerSaldo Met ruim 20.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. Per Saldo zorgt ervoor dat u als budgethouder tot uw recht komt. Door u goed te informeren, door op te komen voor uw rechten, door voor u in de bres te springen bij instanties en bij de politiek. Op deze pagina's vindt u uitgebreide informatie over Per Saldo.

www.hetcak.nl Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van het ministerie van VWS berekent  en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact