Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Over de WMO

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) regelt, dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben en daar niet zelf in kunnen voorzien, die krijgen.

Groepen die onder de werking van de Wmo vallen zijn onder andere ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen

De Wmo  heeft als doel dat iedereen kan meedoen in het maatschappelijk verkeer en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Gemeenten voeren de Wmo uit . Iedere gemeente heeft de vrijheid zelf te bepalen waar zij de accenten bij de uitvoering legt.

De Wmo voorziet erin dat een gemeente zich laat adviseren door een raad, samengesteld uit inwoners van de gemeente. Deze adviseert Burgemeester en Wethouders  - gevraagd en ongevraagd- over beleidsvoornemens met betrekking tot de wet en de uitvoering ervan.

Het Beraad Gooise Meren is zo’n adviesraad.

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact