Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Ontstaan

Reeds in april 2005, nog ruim voordat de Wmo in werking zou treden, werd een eerste bijeenkomst georganiseerd door de vooruitziende wethouders en beleidsmedewerkers in de gemeenten met het oog op de veranderingen die de WMO in het gemeentelijk beleid met zich mee zou brengen. Uitgenodigd waren vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties die aan tafel schoven onder de naam 'Bussums Beraad'.

In de loop van de jaren heeft het Beraad zijn huidige vorm gekregen waarin naast vertegenwoordigers van belangenorganisaties van 'mensen met een beperking' ook 'belangeloze gezonde burgers' een plaats kregen. Daarnaast werden er steeds stappen gezet het Beraad meer te professionaliseren, waaronder het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter en het toekennen van een formele status aan het Beraad. Alles in het kader van de WMO waarin de gemeente de verplichting heeft vormen van burgerparticipatie te organiseren.

Nu op sterkte met een onafhankelijk voorzitter en secretaris, en tussen de 20 à 25 (plaatsvervangend) ledenvertrouwen wij er op dat de invloed van de burger op het beleid toe zal nemen.

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact