Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

De filosofie achter de WMO

Centraal in de WMO staan de begrippen zelfredzaamheid en participatie, ook wel samengevat als het compensatiebeginsel. Iedere burger, ongeacht beperkingen, moet 'mee kunnen doen'. Dat betekent dat iedereen zijn huishouden kan voeren, zich kan verplaatsen in en rond huis, zich binnen zijn gemeente kan vervoeren en daardoor sociale contacten kan onderhouden. Dit wordt in de WMO het compensatiebeginsel genoemd, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeenten gelegd wordt. Drie vooronderstellingen vormen de basis:
 

de eigen verantwoordelijkheid van het individu
De burger is primair zelf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn leven. De gemeente neemt algemene maatregelen om belemmeringen weg te nemen.
wederzijdse ondersteuning in sociale netwerken
Burgers ondersteunen elkaar via allerlei sociale verbanden. De burger heeft dus ook een verantwoordelijkheid om - naar vermogen - beschikbaar te zijn voor mensen in de omgeving. De gemeente stimuleert dit en faciliteert het zonodig.
het vangnet van de gemeente
De gemeente biedt een vangnet via individuele voorzieningen als burgers zichzelf echt niet kunnen redden, ondanks eigen inzet en sociale steun.

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact